Vaar mee met UvA Pride!

*Please scroll down for English*

Vaar mee met UvA Pride!

Eindelijk is het zover, op 4 augustus vaart de Canal Parade weer door de Amsterdamse grachten. Wij willen graag de UvA Pride achterban uitnodigen om mee te varen op de allereerste universiteitsboot in de geschiedenis.

* Thema
Hokjes. Nederland denkt inmiddels zoveel in hokjes dat ons land soms alleen maar uit hokjes lijkt te bestaan. Man. Vrouw. Hetero. Homo. Nicht. Pot. Moslim. Christen. Atheïst. Marokkaan. Jood. Progressief. Conservatief. En daarom..:

Welkom aan boord van onze University Pride-boot!
Stap op een roze planeet waar verschil niet leidend is, maar verscheidenheid op de universiteit gevierd wordt. Een boot die benadrukt dat je op veel verschillende manieren man, vrouw, hetero, homo, lesbo, of wie of wat dan ook kúnt en mág zijn. Een feest dat geïnspireerd wordt door het besef dat een regenboog alleen kan bestaan bij de gratie van al die verschillende kleuren. Daarom is het thema van de University Pride boot dit jaar: ‘Kom uit je hokje!’

* Het kaartje
Een kaartje voor de boot kost 55 euro. Hiervoor krijg je een mooie plek op één van de grootste boten van de Canal Parade. Uiteraard zullen wij zorgen dat er voldoende lekkere hapjes en drankjes aanwezig zijn, inclusief een zomerse welkomstborrel. Last but not least, in deze prijs is ook een spetterend optreden van Dolly Bellefleur inbegrepen omdat zij het zingende boegbeeld zal worden van de University Pride boot. Deze beauty with brains gaat ons op de boot leren hoe je uit je hokje springt!

Wij verwachten van iedere opvarende dat diegene gekleed gaat volgens een dress code en meedoet aan een simpele (maar spetterende!) choreografie, welke voorafgaand zal worden geoefend op een speciale oefenavond (op 1 of 2 augustus) verzorgd door CREA.

* Geef je op!
Wacht niet langer en vier met University Pride eigenzinnigheid en verscheidenheid! Stuur voor 6 juli een mailtje naar meevaren@uvapride.nl, vermeldt daarin je volledige naam (voor- en achternaam) en je telefoonnummer. Er zijn in totaal 9 kaarten beschikbaar voor onze achterban, de uitslag van de onafhankelijke loting volgt uiterlijk op 8 juli.

Wat: vaar mee en ‘Kom uit je hokje’ op de University Pride boot.
Inclusief: hapjes, drankjes een mooie plek op de boot en een eigenzinnige les van Dolly Bellefleur.
Wie: iedereen die zin heeft om mee te varen en die momenteel aan de UvA verbonden is of ooit was.
Hoe: stuur voor 6 juli een mailtje naar meevaren@uvapride.nl.

***

Join the Canal Parade with UvA Pride!

Finally! Within a few weeks, August the 4th, the UvA Pride/University Pride boat will sail through the canals of Amsterdam during the annual Gay Pride. UvA Pride would like to invite you to hop on board of the first university boat in the history of the Canal Parade.

* Theme
Boxes. The Dutch are so focused on their boxes that it seems like the whole society is organized in them. Male. Female. Straight. Gay. Fag. Lesbian. Muslim. Christian. Atheist. Moroccan. Jew. Progressive. Conservative. So…:

Welcome on board of our University Pride boat! A pink planet where differences are not leading but diversity in all its kinds at the Dutch universities are celebrated. A boat that emphasizes that there are many different ways to be male, female, straight, gay, lesbian or something in between. A celebration inspired by the thought that a rainbow can only exist due to the presence of all its different colors. The theme of the University Pride boat this year is therefore: ‘Step out of your box!’

* The ticket
The price for a ticket is 55 euro. For this price you will have a comfortable spot on one of the largest boats of the Canal Parade. Of course we will make sure that there are sufficient delicious snacks and drinks available, including a refreshing welcome drink. Last but not least, included in this price is a performance of Dolly Bellefleur as she will be the singing figurehead of our University Pride boat. This beauty with brains will teach you how to jump out of your box!

We expect from our attendants that they will be dressed in accordance with a dress code and will participate in a uncomplicated (but splashing!) choreography, which will be practiced in the evening a few days before the actual event (on the 1st or 2nd of August).

* Subscribe yourself!
Do not hestitate any longer, celebrate diversity! You can subscribe by sending an e-mail to meevaren@uvapride.nl before July the 6th. Make sure that you include your given and surname and your phone number in the message. There are a total of 9 tickets available for our community, we will select the participants via a fair lottery and we will subsequently contact them before the 8th of July.

What: Step out of your box and celebrate diversity on the University Pride boat!
Included: snacks, drinks, a comfortable spot on our boat and a lecture from Dolly Bellefleur.
Who: everyone who would like to join and has a link with the UvA or had one in the past.
How: send an e-mail- before the 6th of July – to meevaren@uvapride.nl.