Het Bestuur

Op deze pagina stellen alle bestuursleden van UvA Pride zich voor! Altijd al nieuwsgierig geweest wie nou de breinen zijn achter het netwerk? ;-) Lees snel verder.

Mijn naam is Bart en sinds eind 2012 ben ik bestuurslid bij UvA Pride. Na mijn bachelor Economics & Business en een semester in Australië ben ik nu begonnen aan de Master International Economics and Globalization aan de UvA. Hoewel ik dus al behoorlijk lang aan de UvA studeer, ben ik pas afgelopen jaar bekend geworden met UvA Pride en ik heb meteen besloten om me actief te gaan inzetten voor deze stichting. Ik vind het belangrijk dat de diversiteit op de UvA in de gaten wordt gehouden en dat er een plek is waar iedereen elkaar in een ongedwongen sfeer kan ontmoeten. Binnen het bestuur zal ik mij voornamelijk bezighouden met acquisitie, zodat er ook daadwerkelijk de middelen zijn om de activiteiten van UvA Pride voort te kunnen zetten.

Hoi! Ik ben Laurens en voorzitter van UvA Pride. Van 2005 tot 2009 heb ik politicologie en Social Sciences gestudeerd hier aan de UvA. Inmiddels ben ik promovendus bij sociologie en trotse voorzitter van UvA Pride. Als socioloog ben ik me er nog meer van bewust geworden dat homo-emancipatie een complex maatschappelijk proces is, en dat ook in Nederland nog een hoop te winnen valt. In mijn onderzoek heb ik me altijd bezig gehouden met diversiteit, en de vraag hoe we in een moderne, globaliserende en open wereld vreedzaam met elkaar kunnen blijven samenwonen. Ik geloof dat dat kan, omdat zelfs in de meest diverse samenlevingen de overeenkomsten tussen mensen veel groter zijn dan de verschillen. Ook dat willen we met UvA Pride laten zien. Kom je eens langs?

 Mijn naam is Marjan en ik ben sinds 2012 bestuurslid van UvA Pride. Ik heb Informatica gestudeerd aan de UvA en na mijn afstuderen in 1997 (jaja, de vorige eeuw;) heb ik bij diverse IT-bedrijven gewerkt. Sinds 2008 werk ik voor het Informatiseringscentrum van de UvA. Ik zet mij in voor UvA Pride, omdat het mij steeds duidelijker wordt dat ik niet langer slechts kan teren op wat generaties vóór mij hebben bevochten! Helaas valt er nog heel wat terrein te winnen op het gebied van acceptatie, “zonder hokjes denken” en “gewoon gewoon vinden”. Vandaar dat ik mij nu actief inzet voor UvA Pride. Hopelijk zien we jou bij één van onze activiteiten! Kom gezellig langs bij de borrel, vooral ook UvA medewerkers!

Ik ben Merel, en ik stort mij sinds eind 2012 binnen het UvA Pride bestuur op de functie ‘emancipatie en kenniscentrum’. Samen met ongeveer de helft van het bestuur denken we daarbij na over interessante onderwerpen voor lezingen en over manieren om de UvA een nog sterker open en divers karakter te geven. Een prettige combinatie, zeker omdat ik als student Politicologie en Filosofie graag theorie en praktijk samenbreng. Centraal staat voor mij hierin de vraag hoe we open en begripvol kunnen samenleven zonder daarbij uit te gaan van de (beperkende) ideeën die wij hebben over wie wij zijn en wie we zouden moeten zijn. Als jij ook graag uitgebreide gesprekken voert over identiteitsvorming en inclusiviteit (of over voetbal), spreek me dan vooral aan op een borrel!

Ik ben Mai en sinds 2012 bestuurslid van UvA Pride. Na een bachelor politicologie heb ik de master Gender Sexuality and Society binnen sociologie aan de UvA afgerond in augustus 2012. Als socioloog in dit vakgebied houd ik mij binnen UvA Pride bezig met emancipatie en participatie. De kennis die ik opgedaan heb in mijn studie wil ik inzetten om van de UvA een universiteit te maken waar ruimte is voor diversiteit op alle mogelijke gebieden. Ik vind het belangrijk dat er oog is voor verscheidenheid in denken en identiteit. Een open houding hebben en oog hebben voor verschil tussen mensen maakt mijns inziens de wereld, en de Universiteit van Amsterdam in het bijzonder, een fijnere plek om te zijn.

Ik ben Sanne en ben één van de gelukkigen die zich tot het UvA Pridebestuur mag rekenen. Naast dat ik het erg gezellig vind met de mensen die ik binnen, bij en door UvA Pride ontmoet, geeft het een goed gevoel om daadwerkelijk wat te kunnen betekenen voor LGBT’ers binnen de UvA. Ik ben student en na het behalen van mijn journalistiekdiploma studeer ik nu godsdienstsociologie. Daarbinnen zijn kwesties rondom homoseksualiteit nog steeds een heet hangijzer. Naast mijn vice-voorzitterschap neem ik met alle liefde het sociale netwerk voor mijn rekening en hoop ik dat we ook weer in de toekomst veel fijne feesten, leerzame lezingen en bruisende borrels kunnen organiseren!

Astrit

Ik ben Astrit, leeftijd ergens in de 40. Ik werk als hoofd bedrijfsvoering bij de departementen Wijsbegeerte en Neerlandistiek, FGW. Ik ondersteun de docenten en onderzoekers bij hun werk, door op personeel, financieel, facilitair en ict-terrein zaken te regelen. Ik werk daarvoor samen met twee teams van 8 personen. Ik heb Theaterwetenschappen gestudeerd in Utrecht, en ben 15 jaar lang (reizend) theatertechnicus geweest. Ik werk sinds 1999 aan de UvA. Mijn functie bij UvA Pride is die van penningmeester. Mijn vurige wens is dat UvA Pride over 5 jaar niet meer nodig is, dat we diversiteit binnen onze organisatie op de kaart hebben gezet. Tot die tijd wil ik mij inzetten om de discussie over diversiteit gaande te houden en zichtbaar te zijn.

Kris

Mijn naam is Kris (Klinische Psychologie, UvA, 1993). Tijdens de Alumni-dag van de UvA in 2011 maakte ik kennis met UvA Pride. Sindsdien ben ik een actief lid en in 2012 de meer dan trotse deelnemer namens UvA Pride op de Universiteitsboot tijdens de Canal Pride. Als bestuurslid wil ik me inzetten voor een open genderklimaat binnen de UvA voor zowel de medewerkers, studenten, oud-medewerkers en alumni. Daarnaast ben ik ambassadeur bij het landelijke Roze50Plus en actief voor PinkNoord, Queeristan, TranScreen en de PridePhotoAward.