Missie UVA Pride

UvA Pride is een platform voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LGBT’s) die werkzaam zijn of studeren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). UvA Pride komt voort uit en identificeert zich met de vrijzinnige traditie van de stad Amsterdam in het algemeen en de Universiteit van Amsterdam in het bijzonder, zoals nader uitgewerkt onder het kopje ‘Achtergrond’. Onder het kopje ‘Doelstellingen’ worden de doelen van UvA Pride nader uitgewerkt.
Achtergrond
Amsterdam is al decennialang een motor van de nationale en internationale homo-emancipatie. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw floreerden extravagante homodiscotheken als de iT en de RoXY, die met creatieve en taboedoorbrekende feesten een legendarische reputatie hebben opgebouwd. Vanaf 1996 drukt de stad met de organisatie van mega-evenementen als de Gay Pride en de Gay Games expliciet uit dat homoseksualiteit een plek verdient in het straatbeeld. En in 2001 beëdigde de burgemeester van Amsterdam het allereerste wettelijk erkende homohuwelijk ter wereld, onder grote belangstelling van de massaal uitgerukte wereldpers.


De Universiteit van Amsterdam is van oudsher nauw betrokken bij de strijd voor juridische en maatschappelijke erkenning van homo’s. In 1975 al namen onder andere UvA-studenten deel aan de ‘Rooie Flikkers’, een actiegroep die zich inzette voor verdere integratie van homoseksualiteit in de samenleving. In 1978 werd homostudies officieel opgericht als aparte studierichting. Dit luidde het begin in van een lange en nog altijd voortdurende periode waarin de UvA vanuit steeds meer verschillende disciplines het inzicht in seksualiteit en seksuele diversiteit heeft vergroot.


UvA Pride heeft zich bij het formuleren van haar doelstellingen laten inspireren door de rijke traditie van Amsterdam op het gebied van (homo)seksualiteit, en de bijdrage die de universiteit daaraan geleverd heeft.


Doelstellingen

 

De doelstellingen van UvA Pride sluiten naadloos aan op de missie die de Universiteit van Amsterdam zichzelf stelt op haar website:
“De UvA wil een inspirerende, breed georiënteerde, internationale academische omgeving bieden, waarin de talenten van staf en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De UvA kenmerkt zich door een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij stad en samenleving. De UvA is gevestigd in historische en moderne gebouwen in Amsterdam, en is mede daardoor een geïntegreerd onderdeel van de stad.”

1. Sociaal netwerk
UvA Pride stelt zichzelf tot doel om LGBT’s op de Universiteit van Amsterdam te verenigen in een informeel netwerk. Door het organiseren van allerlei laagdrempelige activiteiten wil UvA Pride dat het eenvoudiger wordt voor hen die daar behoefte aan hebben om met andere LGBT’s van de universiteit in contact te komen. UvA Pride stelt haar evenementen uitdrukkelijk voor alle medewerkers en studenten open, dus ook niet-LGBT’s.
Het netwerk van UvA Pride is er voor studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, en het bestuur staat nadrukkelijk open voor verzoeken van hen die dit netwerk willen gebruiken voor doeleinden die aansluiten bij de doelstellingen van UvA Pride.

2. Kenniscentrum
UvA Pride streeft ernaar om wetenschappelijk onderzoek naar en onderwijs over seksualiteit en gender op alle faculteiten van de Universiteit van Amsterdam zoveel mogelijk te stimuleren en de academische waardering daarvoor te vergroten.
UvA Pride stelt zich tot doel om LGBT-gerelateerd onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken om zo het maatschappelijke debat over gender en seksualiteit te verrijken met wetenschappelijke inzichten. UvA Pride doet dit door geïnteresseerden (zoals media) in contact te brengen met relevante wetenschappers uit ons netwerk, maar ook door zelf (al dan niet samen met andere partijen van binnen en buiten de UvA) allerlei laagdrempelige inhoudelijke activiteiten te organiseren, zoals lezingen, filmavonden en debatten.

3. Emancipatiebeweging
UvA Pride ziet een open en tolerant klimaat als essentieel voor een plezierige sfeer op de universiteit, en voor een optimale ontplooiing van talenten en creativiteit van alle studenten en medewerkers.
UvA Pride zet zich in voor een klimaat waarin het vanzelfsprekende besef bestaat dat iedereen homoseksueel, biseksueel of transgender kan zijn, dat het prima is als LGBT’s dat vrijuit uiten, en dat daar op een ontspannen manier mee om wordt gegaan.

UvA Pride richt zich voornamelijk op LGBT’s, maar beseft ook dat verschillende vormen van maatschappelijke uitsluiting gemeenschappelijke wortels hebben, en is nadrukkelijk voorstander van een klimaat waarin ruimte is voor een veelheid aan vormen van diversiteit (zoals etnische en religieuze).
UvA Pride werkt aan een vanzelfsprekende tolerantie voor hen met een andere seksuele voorkeur, maar ook voor hen die zich niet aan maatschappelijk dominante genderrollen willen of kunnen conformeren (zoals mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen en queers) of die gedurende hun leven een andere genderidentiteit aannemen (zoals transgenders en transseksuelen).

Om dat te bereiken ziet UvA Pride de zichtbaarheid van diversiteit als noodzakelijk. UvA Pride streeft er onder andere naar dat in zowel interne als externe communicatie van de UvA blijvend benadrukt wordt dat diversiteit op de universiteit wordt omarmd en gewaardeerd. UvA Pride stelt zich voorts tot doel om samen met het College van Bestuur een diversiteitsbeleid vorm te geven en te implementeren.

UvA Pride richt zich voornamelijk op de Universiteit van Amsterdam maar heeft een bredere maatschappelijke betrokkenheid, al wordt dat niet als kerntaak gezien. UvA Pride voelt zich, net als de universiteit zelf, betrokken bij de stad Amsterdam en haar vrijzinnige traditie. Ook is UvA Pride is betrokken bij de positie van LGBT’s in het onderwijs, en stelt zich daarom tot doel om initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van deze positie op andere onderwijsinstellingen waar mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Daarnaast is UvA Pride betrokken bij de emancipatie van LGBT’s in het algemeen.